Thể LoạI: Ý kiến

Đánh giá: Nexus 9 từ góc nhìn của người dùng iPad

Là một người không còn sở hữu iPad cá nhân, thật tuyệt khi cuối cùng cũng quay trở lại cuộc chơi máy tính bảng với việc sử dụng Nexus 9 của Google. Tôi biết một số bạn có thể nghĩ rằng tôi đã đánh mất nó vì...